NE VAR NE YOK?

Akıllı telefonun 0

Akıllı telefonunuzu satarken kişisel verilerinizi kaptırmayın!

Akıllı telefonunuzu satıp ve yenisini almak istiyorsunuz. Yeni akıllı telefonunuzu aldınız. Peki eski cihazınızı yeni sahibine kişisel verilerinizi tamamen silmeden vermiş olmayasınız? Eminsiniz değil mi?  Aşağıda belirtildiği gibi birkaç adımda akıllı telefonunuzu fabrika ayarlarına...

 2,514 total views

Dijital Güvenlik 0

Dijital Güvenlik

Dijital Güvenlik, her toplumda iyiler ve suç işleyen kötüler vardır. Sanal dünyada da aynı şekilde suç İşleyen kötü niyetli bireyler vardır. Gerçek hayatta evimizin kapısını kilitlediğimiz gibi sanal dünyada da önlemler alınması gerekmektedir. Virüs koruma...

 2,599 total views

Bilirkişilik

Bilirkişinin Sorumluluğu Hakkında

Bilirkişinin Sorumluluğu; Bir kamu görevlisi olan bilirkişinin bu görevin ifası süresince görevin gereklerine uygun olarak hareket etmemesi halinde; bir takım hukuki, cezai ve disiplin sorumluluğu öngörülmüştür. a) Bilirkişinin Disiplin sorumluluğu:   Kanunda öngörülen şekilde...

 40,889 total views

Bilirkişilik 0

Bilirkişinin Yükümlülükleri Nelerdir?

     Bilirkişiye sağlanan hak ve yetkilere karşın onların bir takım yükümlülük altında bulunması da doğaldır. Bu yükümlülükler bilirkişilerin aynı zamanda bir kamu görevi ifa etmesinin de doğal bir sonucudur. Bilirkişilerin bu yükümlülüklerinin neler...

 4,897 total views

Bilirkişilik 0

Bilirkişinin Hak ve Yetkileri Nelerdir?

         Bilirkişinin bilirkişilik faaliyetlerini gereği gibi ifa edebilmesi için bir takım yetkilere sahip olması bir zorunluluktur. Zira, bilirkişiye bir görev yükleniyorsa bu görevle birlikte görevin gereğinin yerine getirilebilmesi için bir takım...

 5,197 total views

Bilirkişilik 0

Bilirkişinin Hukuki Statüsü nedir?

      Bilirkişilerin yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin tespit edilebilmesi için öncelikli olarak bilirkişilik faaliyeti kapsamına giren görevlerin hukuki niteliğinin tespit edilmiş olması ve daha sonra bu tespite bağlı olarak bizatihi bilirkişinin kendisinin...

 5,551 total views