NE VAR NE YOK?

Bilirkişilik 0

Bilirkişiye Başvuru Zorunlu mudur?

Bilirkişiye başvurunun zorunlu olup olmadığı konusunda; CMK’nın 63/1nci maddesi “çözümü uzmanlığı, özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına…….karar verilebilir” ifadesini kullanmaktadır. HMK md. 266’da “mahkeme, çözümü hukuk dışında özel ve...

 4,132 total views

Bilirkişilik 0

Hakem Bilirkişilik, Keşif ve Uzman Görüşü

Hakem Bilirkişilik ve Bilirkişilik kavramları:        Hakem bilirkişi, belirli bir hukuki uyuşmazlığın çözümünde maddi vakıanın veya hukuki bir olayın uyuşmazlığın tarafı olmayan üçüncü kişilerce bağlayıcı olarak belirlenmesine ilişkin bir sözleşme çerçevesinde görev...

 5,372 total views

Adli Bilişim 0

Adli Bilişim Alanında Bilirkişiliğin Önemi

          Hangi yargı alanında başvurulmuş olursa olsun bilirkişi raporlarının hakimi bağlayıcılığı yoktur. Hâkim bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder ve gerektiğinde bilirkişi raporuna aykırı da karar verebilir. Ancak, hâkimin bilirkişi raporu aleyhine...

 2,848 total views

Adli Bilişim 6

Adli Bilişim İncelemelerinde Birebir Kopya Alma

ÖZET         Bilişim ve internet teknolojilerinin hayatımızı kolaylaştırmak için yaşantımızın her alanına girmesi ile birlikte, bu hızlı gelişim sürecinin olumlu sonuçları yanında kontrol edilmesi güç sorunları da beraberinde getirmektedir.[1]      ...

 22,342 total views,  2 views today

MOBILedit Forensic 24

MOBILedit Forensic

Telefonlar ve SIM Kartlar Komple Veri çıkarımı:             MOBILedit programı ile Adli incelemeleri, sadece birkaç tıklama ile bir telefondan tüm verileri arama veya almak artık çok kolay. Bu veriler, firmware dahil arama geçmişini, telefon rehberi,...

 9,548 total views,  5 views today